ПОРАДА

Полтавська обласна сільськогосподарська дорадча служба

 • Курси валют НБУ

  Завантажую...
  Курсы НБУ на сегодня
 • Новини економіки

 • Друзі сайту

Деякі особливості СОК

Автор: Андрієнко Світлана Видано: 19 серпня 2016

Відомо, що найбільш перспективним засобом підвищення ефективності господарювання дрібних сільськогосподарських виробників на селі є об’єднання таких виробників у сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи (СОКи).

Світовий та вітчизняний досвід сільськогосподарської кооперації свідчить про високі потенційні економічні можливості СОКів та створюваних ними ланцюжків доданої вартості.

Завдяки об‘єднанню в кооперативи жителі села отримують можливості реалізовувати сільськогосподарську продукцію на прозорих умовах та за справедливою ринковою ціною. Важливим також є запровадження механізмів  контролю якості сировини, що реалізується через СОКи.

Для більш чіткого розуміння сільськими жителями механізмів функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та переваг їх заснування для малих агро виробників хочу навести основні відмінності СОКів від виробничих кооперативів.

СОК – сільськогосподарський кооператив, що утворюється шляхом об’єднання фізичних або юридичних осіб – виробників сільськогосподарської продукції для організації обслуговування, спрямованого на зменшення витрат та/або збільшення доходів членів цього кооперативу під час провадження ними сільськогосподарської діяльності та на захист їхніх економічних інтересів.

ОЗНАКИ КООПЕРАТИВУ

 • Кооператив – це, насамперед, добровільне об’єднання.
 • Членський характер об’єднання.
 • Головна мета діяльності – збільшення доходів членів кооперативу.
 • Досягнення мети кооперативу за допомогою ведення спільної діяльності.
 • Рівноправність членів.
 • Пайовий характер майна кооперативу.
 • Особливість розподілу прибутків.
 • Обмеження виплат часток доходу на пай.
 • Обов’язкова участь членів кооперативу в його діяльності.
 • Демократичний характер управління (один член кооперативу – один голос).

ОЗНАКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ:

 • Членами можуть бути як фізичні так і юридичні особи;
 • Основним змістом їх діяльності є обслуговування потреб членів кооперативу;
 • Обов’язковою є участь у господарській діяльності кооперативу;
 • Здійснюють обслуговування своїх членів – виробників сільськогосподарської продукції, не маючи на меті одержання прибутку і є неприбутковими організаціями.
 • СОКи не є власниками сільськогосподарської продукції, що вироблена, вирощена, відгодована, виловлена або зібрана (заготовлена) його членами – виробниками сільськогосподарської продукції.
 • Кошти, що надходять СОКам від збуту (продажу) сільськогосподарської продукції за дорученням членів цього кооперативу, не є його доходами.

ОЗНАКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО  ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ

 • Виробничий кооператив утворюється шляхом об’єднання фізичних осіб;
 • Фізичні особи об’єднуються для спільної виробничої або іншої господарської діяльності;
 • Кооператив є власником спільно вирощеної або виробленої продукції;
 • Передбачається обов’язкова трудова участь членів;
 • Кооператив ставить за мету одержання прибутку.

Крім  відмінностей від виробничого кооперативу СОК не є:

 1. … формою колективного господарства (не займається виробництвом, а надає послуги);
 2. … комерційною структурою (відносини між СОК і його членами- клієнтами не мають комерційного характеру);
 3. … посередником (СОК діє від імені своїх членів);
 4. … клубом або громадською організацією.

СОКи можуть бути різними за видами. Вони поділяються на:

 • Переробні;
 • Заготівельно-збутові;
 • Постачальницькі;
 • Сервісні;
 • Інші (у разі поєднання кількох видів діяльності утворюється багатофункціональний  кооператив).

Інші публікації в рубриці Актуальні питання, Кооперація:

Написати коментар