ПОРАДА

Полтавська обласна сільськогосподарська дорадча служба

 • Курси валют НБУ

  Завантажую...
  Курсы НБУ на сегодня
 • Новини економіки

 • Друзі сайту

Нерозвиненість ринкової інфраструктури у сільській місцевості особливо такої її важливої складової, як інформаційно-дорадче забезпечення сільськогосподарських товаровиробників та сільського населення, негативно впливає на стан сільськогосподарського виробництва та сільської місцевості. Тому, вкрай важливим для України є використання нових інструментів державної підтримки сільськогосподарського товаровиробника та сільського населення.

Дорадництво – це нове суспільне явище, яке має на меті відродити сільське господарство та забезпечити його стабільний прибутковий розвиток, на основі специфічних методів (підвищення рівня знань та практичних навичок на основі активних методів навчання; забезпечення найновішою інтегрованою інформацією з різних сфер буття; індивідуальними практичними порадами, демонстраційними показами), формувати нового селянина з новим типом економічного мислення, новою ринковою мотивацією та поведінкою і надає можливість цим ключовим факторам прогресу формувати нове сільське виробництво і нове село.

Діяльність Полтавської обласної сільськогосподарської дорадчої служби спрямована на чотири основні цільові групи:

 1. Сільське населення;
 2. Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості;
 3. Сільські територіальні громади;
 4. Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Полтавська обласна сільськогосподарська дорадча служба активно працює над реалізацією стратегії обласної «Програми соціально-економічного розвитку Полтавської області», пріоритетними напрямками якої є:

 • підняття конкурентоздатності, головним чином, середнього та дрібного аграрного бізнесу;
 • вирішення питань диверсифікації сільськогосподарського виробництва: розвиток овочівництва, садівництва, картоплярства, тваринництва, рибництва, бджолярства тощо;
 • створення додаткових робочих місць, ініціювання підприємництва в сільській місцевості, в тому числі розвиток сільського зеленого туризму;
 • вирішення проблем благоустрою з широким залученням громад до цього питання;
 • впровадження покращення якості життя в сільських регіонах;

створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Особливу увагу в своїй діяльності ПОСДС приділяє питанням диверсифікації сільськогосподарського виробництва, що дає можливість відійти від вирощування лише зернових культур  і сприяє розвитку середнього і малого аграрного бізнесу. Найбільш важливим методом дорадчої діяльності в цьому напрямку особливо з практичної точки зору є демонстраційні покази форм і методів роботи суб’єктів господарювання і сільського населення та забезпечення їх інформаційними матеріалами. Тут важливо зауважити, що демонструються не тільки позитивні результати, а й негативні. Досить важливим є також те, хто проводить демонстраційні покази. Це повинні робити самі власники демонстраційних ділянок чи ферм, а дорадники допомагають їм в організації підготовки таких демонстрацій. Одним із основних напрямків в питаннях диверсифікації є розвиток овочівництва, садівництва і огородництва.

Робота в даному напрямку дасть можливість:

 1. створити сприятливі умови для збільшення виробництва і переробки плодів та ягід, впровадження у виробництво нових високоврожайних сортів плодових та ягідних культур для підвищення врожайності і стимулювання залучення інвестицій у виробництво;
 2. провадити інтенсивне господарювання шляхом удосконалення технологій і організації виробництва на основі використання досягнень науки і передового досвіду;
 3. вирішити питання насичення внутрішнього продовольчого ринку конкурентоспроможними продуктами з метою повного забезпечення потреб населення у цих продуктах за фізіологічними нормами.

Найбільш вдалими були наступні демонстраційні покази та семінари:

 • «Актуальність розвитку садівництва на Полтавщині» (ФГ «Сади Полтавщини», Диканський р-н);
 • «Особливості технологій вирощування ягід в умовах Полтавської області» (ОСГ Савейко, с. Хорішки Козельщинський р-н).

ПОСДС проводиться активна робота в напрямку розвитку рибництва в Полтавській області, так як це важливий сегмент політики розвитку сільських територій.

На протязі травня поточного року за підтримки фінансування з коштів обласного бюджету силами Полтавської обласної сільськогосподарської Дорадчої служби було проведено 6 виїзних семінарів Сучасні підходи для забезпечення ефективності рибництва»  – с. Орданівка Диканський р-н, с. Лютенька Гадяцький р-н, с. Кантамирівка Чутівський р-н, с. Козубівка Хорольський р-н, с. Їсківці Лохвицький р-н, м. Кременчук), в яких прийняли участь близько 200 представників середнього та дрібного аграрного бізнесу, що займаються рибництвом.

На семінарах були розглянуті питання, що стримують та перешкоджають розвитку рибництва, надані практичні рекомендації щодо впровадження інтенсивних технологій риборозведення, відпрацьовано чіткий алгоритм дій.

Дані семінари надали імпульс до подальшого динамічного розвитку рибництва на Полтавщині, дали можливість представникам бізнесу відчути підтримку влади.

Особлива увага приділяється розвитку альтернативного тваринництва. З цією метою були проведені наступні заходи:

 • «Перспективи розвитку птахівництва в Полтавській області» (м. Миргород);
 • «Розвиток перепільництва на Полтавщині» (с. Копили, Полтавський р-н).

Важливим напрямком тваринництва, розвитку якого особлива увага приділяється Дорадчою службою,  є і бджолярство. На протязі останніх 2-х років було проведено 4 обласні демонстраційні покази, де було продемонстровано інновації в бджільництві, догляд за пасікою, а також для збереження бджолиних сімей і пасіки в цілому наголошено про важливість співпраці пасічників, сільських рад та сільськогосподарських підприємств.

Одним із пріоритетних напрямків роботи Полтавської обласної сільськогосподарської дорадчої служби є сприяння в створенні і стабільному функціонуванні обслуговуючих кооперативів, що займаються провадженням виробництва молока, кормів, овочів тощо.

В 2011 році за активної роботи Дорадчої служби було залучено в Полтавську область інвестиційних коштів на організацію сільськогосподарських кооперативів  на суму понад 350 тис. грн.

Реалізуючи «Обласну програму соціально-економічного розвитку Полтавської області», окрема увага приділялася тематичним навчальним семінарам з наступних актуальних тематик:

 • Створення і функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів,
 • Прибуткове господарювання у сільській місцевості,
 • Застосування інноваційних технологій у рослинництві,
 • Розвиток сільського зеленого туризму,
 • Застосування інноваційних технологій у тваринництві,
 • Несільськогосподарське підприємництво на селі,
 • Створення робочих місць та розвиток ринку праці в сільській місцевості,
 • Благоустрій  та вирішення екологічних проблем сільських територій,
 • тощо.

Поряд з практичними заходами проводилася активна інформаційна робота щодо поширення інноваційних знань серед сільськогосподарських товаровиробників та сільського населення, як через розповсюдження друкованих видань з диверсифікації сільськогосподарського виробництва, так і через функціонування та підтримки веб-ресурсу, на якому постійно розміщується актуальна інформація для сільськогосподарських товаровиробників, переробних підприємств, сільського населення. Виробники сільськогосподарської продукції можуть безкоштовно розмістити інформацію щодо купівлі-продажу власної вирощеної продукції. Також вкрай важливим є започаткування діяльності агро-форуму, де аграрії мають можливість спілкуватися між собою, вирішувати проблеми, ділитися своїм досвідом.

Важливим є те, що дорадча служба ставить за мету навчити людей творчо мислити, проводити ефективний аналіз економічного та соціального середовища, в якому вони знаходяться, вміти приймати самостійні рішення, що укріплює віру у власні сили і сприяє розвитку особистості та людського потенціалу.

Інші публікації в рубриці Актуальні питання:

Написати коментар