ПОРАДА

Полтавська обласна сільськогосподарська дорадча служба

  • Курси валют НБУ

    Завантажую...
    Курсы НБУ на сегодня
  • Новини економіки

  • Друзі сайту

Оплата лікарняних листків в Україні

Автор: Вадим Пугач Видано: 13 вересня 2011

У 2011 році змінився порядок виплати лікарняних листків в Україні. Публікуємо відповіді на запитання, що найчастіше постають стосовно розрахунків за лікарняними листками в Україні.

Відповідно до Закону України «Про збір і облік єдиного внеску на загальнодержавне соціальне страхування» з 1 січня 2011 року роботодавець повинен відкрити спеціальний розрахунковий рахунок тільки для перерахування коштів для оплати лікарняних листків з Фонду соціального страхування. Для того щоб соцстрах перерахував на цей рахунок гроші для оплати лікарняного листка, підприємство зобов’язане подати до фонду відповідну заявку. І лише після отримання коштів від Фонду соціального страхування роботодавець оплачує лікарняний листок.

Розрахунок розміру оплати лікарняних листків в Україні

Для розрахунку суми лікарняних необхідно визначити:

середньоденну (середньогодинну) заробітну плату;

розмір страхового стажу;

дні (години) непрацездатності, що підлягають оплаті.

Сума, що виплачується за лікарняним листком, залежить від страхового стажу працівника та його офіційного заробітку за останні півроку. Залежно від розміру страхового стажу працівникові виплачують такі виплати:

страховий стаж менше 5 років — за лікарняним виплачують 60% офіційного середнього заробітку за останні півроку;

страховий стаж 6-8 років — 80% офіційного середнього заробітку за останні півроку;

страховий стаж більше 8 років — 100% офіційного середнього заробітку за останні півроку.

100% офіційного середнього заробітку за останні півроку виплачують за лікарняним листком чорнобильцям незалежно від стажу, ветеранам Великої Вітчизняної війни, донорам і батькам для догляду за хворою дитиною до 14 років.

Оплата в Україні лікарняних листків, пов’язаних з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням працівника

Соціальний захист людей, які отримали виробничу травму, здійснює Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

Згідно зі статтею 34 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві» допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю виплачується у розмірі 100% середнього заробітку. При цьому перші п’ять днів тимчасової непрацездатності оплачуються власником підприємства за рахунок коштів підприємства, інші дні оплачуються за рахунок коштів Фонду.

Підставою для виплати допомоги з тимчасової непрацездатності, пов’язаної з нещасним випадком на виробництві або профзахворюванням, є наявність акта розслідування нещасного випадку (форма Н-5) і акта про нещасний випадок на виробництві (форма Н-1) або акта розслідування профзахворювання (форма П-4) та листка непрацездатності, в якому обов’язково має бути відмітка про виробничу травму або профзахворювання.

Оплата лікарняних листків  в Україні у разі поновлення працівника на роботі після неправомірного звільнення

Оплата лікарняного листка здійснюється лише за умови поновлення працівника на роботі із дня винесення такого рішення.

Як оплачуються лікарняні листки в Україні у разі настання тимчасової непрацездатності у період, коли працівника було усунуто від роботи?

Тимчасова непрацездатність працівника в разі настання тимчасової непрацездатності у період, коли працівника було усунуто від роботи, оплачується на загальних підставах у порядку і розмірах, встановлених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням».

Оплата лікарняних листків в Україні під час щорічної оплачуваної трудової відпустки

Якщо лікарняний лист припадає на період перебування застрахованої особи у щорічній відпустці (як основної, так і додаткової), то грошова допомога з тимчасової непрацездатності надається на загальних підставах. Відпустку у цьому випадку слід перенести на інший період або продовжити.

Оплата лікарняних листків  в Україні під час роботи за сумісництвом?

Якщо застрахована особа працює за сумісництвом, страхові виплати у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю здійснюються за місцем роботи за сумісництвом на підставі копії лікарняного листка, засвідченого підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи, і довідки про середню заробітну плату з основного місця роботи.

Оплата лікарняних листків у разі перенесення робочих днів

Оплата лікарняних листків здійснюється за графіком роботи підприємства. Роботодавець оплачує лише робочі дні, що припадають на період хвороби, і не оплачує вихідні, святкові, неробочі дні.

Розрахунок оплати лікарняних листків, якщо працівник у період тимчасової непрацездатності працював

Якщо працівник працював у період тимчасової непрацездатності, то лікарняний листок не оплачується, оскільки допомога з тимчасової непрацездатності повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу).

Розрахунок оплати лікарняних листків для догляду за хворою дитиною?

Оплата лікарняних листків для догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі за кошти Фонду соціального страхування з першого дня, але не більше ніж за 14 календарних днів за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребувала догляду.

Якщо дитина потребує стаціонарного лікування, то допомога з тимчасової непрацездатності надається застрахованій особі (яка доглядає дитину віком до 14 років) з першого дня за весь період його перебування у стаціонарі разом з хворою дитиною. Допомога не надається, якщо застрахована особа в цей період перебувала у щорічній (основній або додатковій) відпустці, творчій відпустці та додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.

Чи збільшується сума з оплати лікарняних листків в Україні у зв’язку зі зростанням окладу працівника?

Під час розрахунку виплат за лікарняним листком враховується середній заробіток за 6 місяців. Якщо оклад працівника збільшився за місяць, в якому працівник перебував на лікарняному, то це не вплине на розрахунок лікарняного листка. Розрахунковим періодом, за який розраховується середня заробітна плата, є:

останні 6 календарних місяців роботи перед настанням страхового випадку, протягом яких застрахована особа працювала і за неї сплачувалися страхові внески, якщо застрахована особа відпрацювала більше ніж 6 місяців;

фактично відпрацьовані календарні місяці перед настанням страхового випадку, протягом яких застрахована особа працювала і за неї сплачувалися страхові внески, якщо застрахована особа відпрацювала менше ніж 6 місяців;

фактично відпрацьований час перед настанням страхового випадку, протягом якого застрахована особа працювала і за неї сплачувалися страхові внески, якщо застрахована особа відпрацювала менше ніж один місяць.

Хто має право на оплату лікарняних листків в Україні?

Право на матеріальне забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають всі застраховані громадяни. Загальнообов’язковому соціальному страхуванню підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності.

Згідно зі статтею 256 Кодексу законів про працю України, допомога з тимчасової непрацездатності виплачується у разі хвороби, каліцтва, тимчасового переведення на іншу роботу у зв’язку із захворюванням, догляду за хворим членом сім’ї, карантину, санаторно-курортного лікування і протезування. У разі хвороби або каліцтва допомога виплачується до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.

У яких випадках оплачується лікарняний листок в Україні?

Рішення про призначення лікарняного листка повинна приймати комісія (уповноважений) із соціального страхування, оформляючи відповідний протокол. До складу комісії входять представники адміністрації підприємства, установи, організації і застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, що представляють інтереси застрахованих осіб).

Комісія із соціального страхування підприємства, установи, організації перевіряє обґрунтованість видачі лікарняного листка і правильність його заповнення. Вона також визначає право працівника на отримання допомоги. Рішення комісії про призначення допомоги або відмова в оплаті лікарняного листка зазначається у протоколі.

В яких випадках лікарняний листок в Україні не оплачується?

Допомога з тимчасової непрацездатності не виплачується:

у разі отримання застрахованою особою травм або захворювання під час скоєння злочину;

у разі навмисного завдання шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи або інших обов’язків, або симуляції хвороби;

за час перебування під арештом і за час проведення судово-медичної експертизи;

за час примусового лікування, призначеного за постановою суду;

у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням;

під час перебування особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.

Крім того, встановлено, що особи, які порушують режим, встановлений їм лікарем, не з’являються без поважних причин у призначений строк на медичний огляд, втрачають право на отримання допомоги з дня здійснення порушення.

Коли працівник може отримати оплату за лікарняним листком в Україні?

Матеріальне забезпечення виплачується застрахованим особам за їхнім основним місцем роботи за рахунок сплачених ними страхових внесків.

Роботодавець зобов’язаний оплатити працівникові дні, пропущені через хворобу, у період отримання першої зарплати після надання лікарняного листка.

Хто в Україні отримує оплату лікарняних листків, не отриманих працівником у разі його смерті?

У цьому випадку, якщо є законні спадкоємці померлого, вони повинні звернутися на підприємство (до фонду) із заявою про отримання оплати лікарняного листка. Для отримання коштів за лікарняним листком померлого, згідно з нормами Цивільного кодексу, потрібен нотаріально засвідчений документ про те, що особа, яка отримує допомогу, є законним спадкоємцем.

Чи обкладаються лікарняні листи в Україні податком?

Із сум лікарняних утримується:

прибутковий податок;

єдиний соціальний внесок (2,0%)

За матеріалами відкритих джерел

Інші публікації в рубриці Бухгалтерський облік:

Написати коментар