ПОРАДА

Полтавська обласна сільськогосподарська дорадча служба

  • Курси валют НБУ

    Завантажую...
    Курсы НБУ на сегодня
  • Новини економіки

  • Друзі сайту

Дорадництво – що це таке?

Автор: Андрієнко Світлана Видано: 4 серпня 2011

Нерозвиненість ринкової інфраструктури у сільській місцевості особливо такої її важливої складової, як інформаційно-дорадче забезпечення сільськогосподарських товаровиробників та сільського населення, негативно впливає на стан сільськогосподарського виробництва та сільської місцевості. Тому, вкрай важливим для України є використання нових інструментів державної підтримки сільськогосподарського товаровиробника та сільського населення.

Дорадництво – це нове суспільне явище, яке має на меті відродити сільське господарство та забезпечити його стабільний прибутковий розвиток, на основі специфічних методів (підвищення рівня знань та практичних навичок на основі активних методів навчання; забезпечення найновішою інтегрованою інформацією з різних сфер буття; індивідуальними практичними порадами, демонстраційними показами), формувати нового селянина з новим типом економічного мислення, новою ринковою мотивацією та поведінкою і надає можливість цим ключовим факторам прогресу формувати нове сільське виробництво і нове село.

В основі будь-якої людської діяльності лежать певні принципи, які визначають шляхи їх практичного застосування. Дорадча діяльність має досить широкий зміст, і її відмінність від інших видів діяльності в її принципах:

1)     Тверда переконаність у рівності людських можливостей;

2)     Можливість сприяти змінам у діяльності людей та їх віра в результат;

3)     Віра у перемагаючи силу освіти.

Відповідно мета і методи дорадчої діяльності базуються на цих принципах. Дорадча діяльність ставить за мету навчити людей творчо мислити, проводити ефективний аналіз економічного та соціального середовища, в якому вони знаходяться, вміти приймати самостійні рішення, що укріплює віру у власні сили і сприяє розвитку особистості.

Щодо способів надання дорадчих послуг, та, виходячи з практичного досвіду,  який існує в нашій державі і за кордоном, такими є:

1) надання порад безпосередньо на фермі чи на полі, телефоном, факсом чи з допомогою інших засобів комунікації; 2) організація та проведення семінарів, як правило для обговорення та знаходження оптимального рішення якоїсь конкретної проблеми; 3) підготовка та проведення демонстраційних показів переваг або недоліків (це досить важливо) певних технологій, сортів, засобів захисту рослин, порід тварин; 4) поширення та впровадження у виробництво сучасних технологій, новітніх досягнень науки і техніки; 5) семінари з сприяння розвитку несільськогосподарського підприємництва в сільській місцевості, у тому числі сільського зеленого туризму, зайнятості сільського населення; 6) робота з сільською молоддю, ініціювання та реалізація молодіжних програм;

Слід зазначити, що всі способи надання дорадчих послуг носять добровільний, а не примусовий характер, ґрунтуються виключно на замовленнях районних державних адміністрацій області, сільських рад, сільськогосподарських товаровиробників тощо.

Мета дорадчої діяльності – навчити людей творчо мислити, проводити ефективний аналіз економічного та соціального середовища, в якому вони знаходяться, вміти приймати самостійні рішення, що сприятиме розвитку їх громадянської позиції та підвищенню їх добробуту.

Особлива увага в дорадництві приділяється питанням диверсифікації сільськогосподарського виробництва, що дає можливість відійти від вирощування лише зернових культур  і сприяє розвитку середнього і малого аграрного бізнесу. Найбільш важливим методом дорадчої діяльності в цьому напрямку особливо з практичної точки зору є демонстраційні покази форм і методів роботи суб’єктів господарювання і сільського населення та забезпечення їх інформаційними матеріалами. Тут важливо зауважити, що демонструються не тільки позитивні результати, а й негативні. Досить важливим є також те, хто проводить демонстраційні покази. Це повинні робити самі власники демонстраційних ділянок чи ферм, а дорадники допомагають їм в організації підготовки таких демонстрацій.

Дорадча діяльність, що не є ні науковою, ні викладацькою, спрямована на підвищення інтелектуального потенціалу сільських громад, на якісні зміни рівня знань сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення, що значним чином впливає на зміну психології (формування ринкових стереотипів мислення та поведінки) та зростання мотивації виробничої і соціальної діяльності сільського населення.

Інші публікації в рубриці Актуальні питання:

Написати коментар