ПОРАДА

Полтавська обласна сільськогосподарська дорадча служба

 • Курси валют НБУ

  Завантажую...
  Курсы НБУ на сегодня
 • Новини економіки

 • Друзі сайту

Гумат калію

Автор: Адмін Видано: 26 грудня 2010

Добриво гумінове – це натуральний біостимулятор росту і розвитку рослин, вироблений на основі екологічно чистої сировини – низинного торфу. Унікальна технологія виробництва дозволяє витягнути з торфу і зберегти весь комплекс біологічно активних речовин, створених самою природою: гумінові і органічні кислоти.
Гумат натрію рекомендований для застосування на всіх видах культур і в всіх грунтово-кліматичних зонах, можливо використання в «органічному» землеробстві. Гумат використовують для обробки посівного і посадочного материалу і оприскування в період вегетації.

 • Застосування гуматів в рослиництві дозволяє:
  підвищити врожай різних культур від 10-30% (зернові), до 40-50% (картопля, овочеві) і більше;
  стимулювати ріст, прискорити дозрівання врожаю на 10-12 днів; підвищити лежання зібраного врожаю при зберіганні;
  покращити приживаємість розсади, сіянців і саджанців при пересадці;
  підсилити розвиток корененвої системи рослин і їх дихання;
  підвищити стійкість рослин до несприятливих факторів зовнішнього середовища (посуха, надмірна вологість, заморозки);
  захистити рослини від бактеріальних і грибкових захворювань;
  підвищити ефективність використання азотних, фосфорних добрив і ядохімікатів, скорочуючи іх застосування на 20-30% і знімаючи стрес від їх впливу;
  відновити і підвищити родючість грунтів;
  збільшити біологічну активність грунтів (стимулювати діяльніть різних груп мікроорганізмів, мобілізуючих поживні речовини грунтів);
  підвищити водоутримуючу властивість грунтів, зберегти їх властивості при інтенсивному орошені, в т. ч. і з використанням високих доз мінеральних добрив;
  понизити кислотність і засоленість грунтів;
  понизити вміст нітратного азоту в вырощуємій продукції;
  перевести важкі метали, радіонукліди і залишки пестицидів в грунті в нерозчинні форми, що запобігає їх надходженню в рослини, грунтові води і атмосферу;
  отримати більш якісну і екологічно чисту продукцію з високим вмістом вітамінів, цукру і інших цінних речовин.

Таким чином, застосування гуматів дають колосальний економічний ефект: в результаті їх застосування не тільки підвищується врожайність різних культур на 10-50% і вище, але і скорочується примінення азотних, фосфорних добрив і отрутохімікатів на 20-30%. При цьому покращується структурний склад грунту, а виробляєма продукція стає більш якісна і екологічно чиста.
Вплив на грунти.

Гумінові речовини, які містяться в добриві, покращують фізичні, хімічні і біологічні властивості грунтів, виконують захисну (протекторну) функцію, здатні відновлювати родючість бідних, виснажених, техногено порушених грунтів.

Вплив гумінових речовин на фізичні властивості грунту.

Оптимізація структури грунту. На важких глинистих грунтах гумати сприяють взаємному відштовхуванню глинистих частин за рахунок видалення надлишкових солей і руйнування тримірної структури глини. В результаті покращується водно-повітряний режим грунту.

При внесені в грунт легкого гранулометричного складу гумати, обволікають і склеюють міжд собою мінеральні частки, спряючи створенню цінної комковато-зернистої структури що покращує водопропускну і водоутримуючу властивість грунту, його повітропроникливість. Названі особливості обумовлені властивістю гумінових кислот до гелестворення.

Утримання вологи гуматами відбувається за рахунок створення водневих зв’язків між молекулами води і зарядженими групами гуматів, а також адсорбованими на них іонами металів. В результаті знижується випаровування води в середньому на 30%, що приводить до більш эфективного засвоєння вологи рослинами.

Структурування грунтової вологи. Під впливом гуматів грунтова волога набуває структуру, характерну для «талої води». Така волога сприятливо діє на зростання і розвиток рослин.

Формування забарвлення грунту. Гумінові речовини забарвлюють грунт в більш темний колір, що покращує поглинання та накопичення грунтами сонячної енергії. Це важливо для грунтів з холодним і помірним кліматом.

Вплив гумінових речовин на химічні властивості грунту.

Поглинаюча властивість і обмінна ємність грунту. Гумінові кислоти є поліелектролітами, утворюючими в комплексі з органічними і мінеральними складовими грунту, грунтово поглинаючий комплекс. Гумвнові кислоти адсорбують і утримують пиживні речовини в грунті в доступному для рослин стані.

Буферна ємність грунту. Обробка грунту гуматами збільшує буферність грунту, тобто, властивість грунту протистояти зміненню реакції грунтового розчину в кислу або лужну сторону.

Транспортування поживних речовин рослинами. Гумати, адсорбуючи поживні речовини, сприяють їх надходженню з грунту в рослини, покращують грунтове живлення рослин. Мікроелементи створюють з гуматами рухливі хелатні комплекси, легко доступні для рослин. Передбачається, що приєднання позитивно заряджених іонів металів відбувається за рахунок негативно заряджених функціональних груп гумінових кислот (карбоксильних, гідроксильних та ін.) При поглинанні води корінням рослин розчинні гумат металів наближаються до клітин кореня. Негативний заряд кореневої системи перевищує негативний заряд гуматом, що призводить до відщеплювання іонів металів від молекул гумінових кислот і поглинання іонів клітинною мембраною.

Багато дослідників вважають, що рослини здатні засвоювати безпосередньо молекули гумінових кислот з закріпленими на них іонами металів і живильними речовинами

Здатність гумінових сполук розчиняти багато грунтові мінерали призводить до мобілізації важкодоступних рослинам елементів мінерального живлення. При внесенні гуматом в орному шарі грунту спостерігається збільшення вмісту рухомого фосфору, обмінного калію та засвоюваного азоту.

Гумінові речовини в грунтах створюють довгострокові запаси всіх елементів живлення, а також вуглеводів, амінокислот, забезпечують стійке існування відомих в даний час життєвих форм і цілісність біоценозів.

Вплив гуматів на біологічні властивості грунту.

Гумат активізують діяльність різних груп мікроорганізмів, що беруть участь у процесах мобілізації поживних речовин у грунті. Гумінові кислоти є для мікроорганізмів джерелами доступних фосфатів і вуглецю, здатні утворювати агрегати в грунті, на яких відбувається посилений розвиток колоній мікроорганізмів.

Внесення гуматом покращує забезпеченість грунту азотом засвоюваних: чисельність амоніфікує бактерій може зростати в 3-5 разів, нітрифікуючих – в 3-7 разів. За рахунок поліпшення умов життєдіяльності вільноживучих бактерій майже в 10 разів зростає їх здатність до фіксації молекулярного азоту з атмосфери.

Гумат збільшують у грунті чисельність мікроорганізмів, що розкладають важкорозчинні мінерали і органічні сполуки фосфору. При збільшенні чисельності силікатних бактерій у грунті постійно заповнюється зміст обмінного калію. Таким чином, грунт збагачується доступними поживними елементами.

Захистна (протекторна) дія гуматів на грунт.

Захистна (протекторна) дія гумінових речовин на грунт обусловлена тим, що:
с важкими металами гумати утворюють нерозчинні і малорухливі комплекси, які таким чином виводяться з круговороту речовин і не попадають в рослини, грунтові води і атмосферу;
в результаті активациї гуматами мікрофлори, відбувається додаткове збагачення грунту гуміновими кислотами і підвищення його стійкості до техногенного забруднення;
внесення гуматів дозволяє до 50% зменшити перехід радіоактивного цезія в товарну частину продукції.
гумати активізують механізм детоксикації різних органічних забруднювачів (нафтопродукти, отрутохімікати і т.д.) грунтовими мікроорганізмами;

Захисна (протекторна) дія гумінових речовин особливо важлива для грунтів з підвищеним техногенним навантаженням: схильних до впливу викидів підприємств кольорової й чорної металургії, в районах видобутку нафти, поблизу великих автомагістралей, при використанні пестицидів і агрохімікатів і т.п
Вплив на рослини.

Гумінові добрива прискорюють ріст і розвиток рослин, покращує їх приживлюваність при пересадках, підвищує стійкість до захворювань і несприятливих умов зовнішнього середовища – посухи, надмірної вологи, кисневого голодування, заморозків, недостатнього освітлення і т.д

Розрізняють безпосередню дію гумінових речовин на рослини і непрямий, безпосередній вплив гумінових добрив проявляється при обробці насіння перед посівом і обприскуванні рослин у період вегетації, непрямі – пов’язані з участю гумінових речовин у формуванні грунтової родючості.

Перед посівна обробка насіння прискорює появу всходів на 1-2 дні, активізує процеси синтезу ДНК, РНК і білку, це збільшує інтенсивність клітинного поділу, в результаті збільшується енергія проростання насіння.

Обприскування розсади розчинами гуматів стимулює ріст і розвиток у рослин кореневої системи, збільшуючи кількість вторинних і третинних кореневих волосків. Завдяки цьому рослини легко переносять стрес після пересадки в грунт, різко зростає приживання рослин. Потужна коренева система стимулює зростання надземної частини, збільшуючи кількість пагонів і листя. При обприскуванні рослин у фазу 2-3 справжніх листки за рахунок регуляції проникності клітинних мембран збільшує приплив поживних елементів до молодих зростаючих тканин, забезпечує інтенсивний ріст пагонів і кореневої системи, що в наслідку позитивно позначається протягом усієї вегетації і підвищення зимостійкості озимих зернових, плодових і ягідних культур

Гумати регулюють біохімічні процеси клітини, активізують поглинання ультрафіолетового випромінювання і прискорюють процес фотосинтезу в листках. Листя набувають інтенсивного зеленого забарвлення, збільшується їх площа. На злаках у фазу кущіння гумати забезпечують закладку більшого числа пагонів.

Гумати активізують роботу ферментів, пов’язану з накопиченням запасу поживних речовин, це підвищує врожайність і покращує якість одержуваної продукції. Гумінові добрива прискорюють процес синтезу нуклеїнових кислот і білків що супроводжується підвищенням споживання і засвоєння мінерального азоту, це знижує вміст у клітинах рослин нітратів і нітритів у вільній формі

Внаслідок активації гуматним добривом біохімічних процесів в клітинах підвищується здатність рослин протистояти несприятливим умовам навколишнього середовища, підвищується імунітет до грибкових захворювань. Це дозволяє зменшити фунгіцидне навантаження на рослини до 50% і підвищити ефективність використання фунгіцидів.

Як відомо, використання пестицидів завдає рослинам хімічний стрес: ріст рослин відновлюється не раніше, ніж через 72 години після обробки. Спільне застосування отрутохімікатів з гуматом дозволяє значно скоротити час відновлення росту рослин, оскільки гумінові добрива стимулюють біохімічні процеси в клітинах і покращують імунітет рослин.

Гумати сприяють прискоренню процесів гуміфікації в грунтах, активізації грунтової мікрофлори, мобілізації недоступних сполук фосфору і мікроелементів в доступну рослинам форму, покращують водно-фізичні властивості грунтів, їх тепловий режим. Все це позитивно позначається на рості і розвитку рослин.

В результаті застосування гумінових добрив збільшується врожай сільськогосподарських культур, покращується збереження зібраного врожаю, підвищується якість продукції – збільшується вміст вітамінів, білків, жирів, вуглеводів, поліпшуються їхні смакові якості, збільшується вихід стандартних плодів

За матеріалами: gumat.ukrtorf.org.ua

Інші публікації в рубриці Рослинництво:

Написати коментар